Wednesday, June 29, 2011

Berat sebelah
LARANGAN MENYERTAI PERHIMPUNAN HARAM BERSIH


Semua pelajar Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) adalah dilarang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam perhimpunan haram yang dianjurkan oleh pertubuhan bukan Kerajaan (NGO) iaitu Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH) pada 9 Julai 2011 di Kuala Lumpur.


Peruntukan Seksyen 15(5)(b) Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan) 2009 memperuntukkan bahawa

tiada seorang pun pelajar, pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar boleh menyatakan atau menyatakan sokongan, simpati atau bangkangan terhadap mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang, sama ada di dalam atau di luar Malaysia”


Peruntukan Kaedah 13(1) Kaedah-Kaedah Universiti Malaysia Perlis (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2009 [P.U.(A)230/2009] menyatakan bahawa “tiada seorang pun pelajar, pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar, boleh menganjurkan, menjalankan atau menyertai apa-apa kegiatan di luar Kampus yang mendatangkan kesan buruk secara langsung kepada Universiti atau yang memudaratkan kepentingan Universiti”.


Sehubungan dengan itu Yang Berbahagia Dato’ Naib Canselor UniMAP memaklumkan bahawa mana-mana pelajar UniMAP yang melanggar peruntukan Seksyen 15(5)(b) AUKU 1971 dan Kaedah 13(1) Kaedah Tatatertib Pelajar boleh dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya.

 sumber:portal UniMAP


3 comments:

AhmadNizamuddin said...

ini boleh menimbulkan marah... =D

bla..bla..bla...

Anonymous said...

atas sebab apa yang dikatakan menyalahi undang-undang???

Anonymous said...

Bersih lawannya kotor, nk pilih bersih ka kotor...?